header

Vecka 24 - Barkass

kraftigt byggd båt som medförs ombord på större fartyg

Källa: Nationalencyklopedins ordbok