header

Vecka 17 - Skyddsstad

stat som står under annan stats överhöghet

Källa: Nationalencyklopedins ordbok