header

Vecka 15 - Darrål

en ål som bedövar sitt byte med hjälp av elektriska stötar

Källa: Nationalencyklopedins ordbok