header

Vecka 23 - Hydrat

ämne som tagit upp vattenmolekyler

Källa: Nationalencyklopedins ordbok