header

Vecka 30 - Löpring

ring i kullager, genom vilken kulorna löper

Källa: Nationalencyklopedins ordbok