header

Det är i medierna som stora delar av vår världsbild skapas. Hur vi ser på ett företag, en organisation, en produkt eller en person bestäms till stor del av vad vi har läst om dem i medierna. Ett av de mest effektiva sätten att påverka omvärldens bild av ett företag eller organisation är därför att göra det på redaktionell plats och när det gäller framgångsrikt arbete med medierelationer finns det inga genvägar. Glöm ”kupper” och ”tricks”. Det handlar om att målmedvetet och på lång sikt bygga upp och upprätthålla en förtroendefull och professionell relation till redaktioner och journalister.

Ett möte med en journalist är en möjlighet, inte ett hot. För att kunna utnyttja den möjligheten maximalt gäller det dels att förstå hur journalister arbetar och tänker, dels själv kunna förmedla sina budskap på ett effektivt sätt. Nyckeln i det arbetet är förberedelser. På samma sätt som det är viktigt för journalisterna att förbereda sig inför mötet med intervjupersonen är det viktigt att intervjupersonen förbereder sig inför mötet och budskaps- och medieträning är en viktig del av det förberedelsearbetet.

Ottosson Kommunikation skräddarsyr budskaps- och medieträningar efter uppdragsgivarens behov. Träningarna förbereder deltagarna för mötet med journalister och andra målgrupper. Budskapsträning är en lika viktig del av mina utbildningar som det som traditionellt kallas medieträning. Det handlar om kunskap och retorik, det handlar om teori och praktik.

Teorin handlar om hur journalister och redaktioner arbetar och fungerar, hur det ser ut på journalisternas spelplan och de regler som journalisterna spelar efter. Deltagarna får också konkreta råd och tips kring vad de ska tänka på när de möter en journalist med exempel ur press, radio och tv. Praktiken handlar om att deltagarna får testa och slipa sina budskap i realistiska övningssituationer som utgår ifrån deltagarnas verklighet, i första hand genom intervjuövningar framför kamera.

Träning handlar enligt Svenska Akademiens ordbok om att ”metodiskt förbättra någons färdigheter genom särskilt anpassade övningar”. Budskaps- och medieträning handlar om att förbättra deltagarnas färdigheter i att kommunicera sina budskap. Träning ger helt enkelt färdighet, en färdighet som gör det lättare att nå fram till sina målgrupper och därigenom nå sina mål.